OL Olomouc

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

  • připravujeme informační schůzky po Novém roce 2020

 

 

 

 

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Kučerová

 

 OL rozvrh 1 A 20182019 01

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 Naše akce

 

Návštěva botanické zahrady

Příroda je důležitou součástí našeho života. Děti by měly znát, jak se k přírodě chovat a umět pracovat s jejími dary, které jsou pro náš život nezbytné. Proto je součástí výukového programu prvouka. A jak vypadá taková prožitková prvouka v praxi? Žáci z 1.A ze ZŠ Řezníčkova v Olomouci navštívily v dubnu botanickou zahradu, kde se seznámily se semínky jednotlivých rostlin. Děti putovaly od stanoviště ke stanovišti a tam plnily různé úkoly. Na závěr akce si děti odnesly dřevěný květináč, který si v hodinách výtvarné výchovy vymalují.

 

Výuka na čerstvém vzduchu

Venku svítí jarní sluníčko a naše paní učitelky chtějí dětem dopřát čerstvý vzduch. Venku jim to totiž lépe myslí.  Hezkého počasí využila i Aneta Kučerová se svou třídou. Výuka prvouky a hudební výchovy tak proběhla venku a děti byly nadšené. Jelikož měli žáci za úkol probrat hodiny, udělali hodiny sami ze sebe. Nejen, že je to moc bavilo, ale mnohem lépe si tak zapamatovali údaj, že hodina trvá šedesát minut. Téma hodin pak děti využily i o pár dní později v rámci tělesné výchovy, kdy v rámci soutěže hodiny skládaly a zase rozkládaly.

 

 

 

 

 

 

 

OL1

 Základní škola Řezníčkova v Olomouci

Naše školské zařízení by mělo plnit své poslání v celé své šíři – rozvinout v dětech jejich přirozená nadání, umožnit jim poznat vše nové kolem nás a hlavně jim poskytnout bezpečné prostředí a ukázat jim, že dobro a slušnost se vyplácí.

Naše škola by měla být příjemným místem pro setkávání dětí mateřského i školního věku, setkávání s dospělými – ať už s rodiči či kolegy z jiných škol, se kterými bychom se rádi poradili, jak ty naše školy zaměřit ještě lépe, aby plnily své poslání beze zbytku.

Snad Vám, kteří jste si otevřeli naše stránky, pomohou najít odpovědi na všechny otázky, které hledáte…

 

 

 

OL2  OL3  OL4