LI Lisen

 

 

 

1. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdena Matulová

 

LI rozvrh 1 A 20182019

  Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2018

 

 

 

 

 

2. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Bartoňová

 

LI rozvrh 2 A 20182019

 Přidané hodiny jsou nedílnou součástí školního rozvrhu.

ikona fotak

Fotogalerie třídy 2017

 

 

 

 Naše akce

 

Návštěva hasičské zbrojnice

Naši žáci nezahálí! Neustále se vzdělávají a získávají nové poznatky. Žáci ze ZŠ Horníkova v Brně se zúčastnili programu Hasík, který se týká požární prevence a ochrany. Program probíhá ve třídách základních škol, ale jeho součástí je také návštěva hasičské stanice. Naši žáci druhé třídy zavítali do hasičské stanice v Brně-Líšni, kde se pod vedením nprap. Jaroslava Mlečky seznámili s vybavením hasičských aut a za jeho podpory zkontrolovali schéma únikového plánu, které měli za domácí úkol.

 

 

 

 

 

 

 

LI2

 Základní škola Horníkova 1, Brno Líšeň

Základní škola Horníkova patří k jedné ze dvou základních škol významného brněnského sídliště Líšeň, které bylo dostavěno počátkem 80 let. minulého století. Celé sídliště bylo koncipováno v duchu důsledné segregace jednotlivých druhů dopravy, s páteřní kapacitní kolejovou dráhou. 

V prázdninových měsících roku 1993 probíhaly poslední úpravy na stavbě areálu nové základní školy na ulici Horníkova 1 v Brně-Líšni. Stavbu od bývalých Pozemních staveb převzala a následně "na klíč" realizovala firma Komfort, s.r.o.

1. září 1993 byl slavnostně zahájen první školní rok.

 Li1 LI3 LI4 LI16 LI17 LI18 

 

Jedním z pilířů vzdělávání na ZŠ Horníkova je od samého založení školy - sport. Podmínky jsme měli vždy nadstandartní a v letošním roce je ještě zlepšíme. V jarních měsících proběhne rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ a MŠ Horníkova. Areál bude přístupný i veřejnosti včetně atletického oválu, fotbalového hřiště, dětského hřiště i posilovacích strojů vhodných i pro naše seniory. Kromě kvalitního sportovního zázemí nabízí naše škola zvýšené dotace hodin tělesné výchovy v některých třídách, řadu sportovních kroužků i tradiční spolupráci s atletickým oddílem Čiba sport athletic. Pořádáme několik mezi školních turnajů, účastníme se řady závodů, často velmi úspěšně. V zimě probíhají lyžařské a snowboardové kurzy, v létě školy v přírodě i vodácké akce a v červnu tradiční školní olympiáda.

 

Jako jediná škola v Líšni jsme zapojeni v Síti brněnských otevřených škol. V rámci tohoto projektu probíhá také řada sportovních akcí pro naše žáky. V posledních lednových dnech se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili plaveckých závodů na ZŠ Jasanová. Za 3. ročník za naši školu statečně bojovali Natálie Hasoňová, Amélie Hrabáková, Sabina Zechmeistrová, Samuel Aniol, Martin Tauš a Petr Pluhař. Zástupci pátého ročníku byli Šárka Marušková, Viktorie Úšelová, Magdalena Pavlíková, David Langer a Robin Vivčar. Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, děkujeme.

 LI5 LI11 LI12 LI13 LI14 LI15 

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. V naší škole jsou rodiče vítání.

 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. 

Školní družina

Provozní doba školní družiny: pracovní dny od 06:30 do 17:00.

Telefon: 725 984 706 (dostupný od 06:30 do 17:00). E-mail: druzina@zshornikova.cz.

LI6 LI7 LI8 LI9 LI10 LI19